ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.83 เงิน 9  
11 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.83 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน