ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.3 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.31 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.63 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54.63 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49.63 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49.04 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน