ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.4 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.7 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน