ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน