ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน