ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
11 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน