ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน