ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.8 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 1.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
11 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน