ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 15 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
13 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน