ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน