ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน