ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.83 เงิน 7  
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.5 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน