ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.2 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน