ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
14 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน