ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.8 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.2 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.1 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
14 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน