ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.2 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.8 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.4 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน