ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน