ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
11 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน