ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.8 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน