ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
15 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน