ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน