ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.87 ทอง 6  
7 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.62 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.62 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน