ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.33 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน