ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.6 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.9 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.7 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.1 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.9 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.7 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน