ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47.25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44.25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน