ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน