ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.2 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.5 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน