ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน