ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.3 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน