ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
13 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน