ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
15 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
16 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน