ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน