ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.25 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน