ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
17 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน