ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
21 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน