ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.667 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.3 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51.6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 4.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 1.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน