ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40.8 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 24.6 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
19 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
20 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน