ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.17 เงิน 11  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.17 เงิน 11  
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.83 เงิน 14  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
20 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
21 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน