ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน