ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
13 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน