ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน