ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
14 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
19 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน