ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 36.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 36.5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
17 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
18 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน