ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน