ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
14 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  
17 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน