ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.45 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.87 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน