ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน