ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.22 เงิน 4  
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.89 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.9 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโคกสีพทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.1 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.1 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.3 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.3 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน