ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54.25 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน