ข่าวจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

<<< แจ้งเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม ( กิจกรรมคำคม )
        [ คลิกดูรายละเอียด ]

<<< การเปลี่ยนชื่อ/เพิ่มชื่อ/แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานศิลป
        หัตถกรรม ปีการศึกษา 2555 [ คลิกดูรายละเอียด ]
<<< ดาว์นโหลดสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555  [ คลิกดาวน์โหลด ]
<<< ดาวน์โหลดโลโก้งานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพม.๒๕ (สำหรับทำป้ายและ
        ไวนิล) [ คลิกดาวน์โหลด ]
<<< ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 (แก้ไขใหม่) [ คลิกดูรายละเอียด
<<< ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประชุม
        [ คลิกดูรายละเอียด ]
<<< แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
        มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่นปี2555 (เพิ่มเติม) [ คลิกดูรายละเอียด
<<< โลโก้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
        ขอนแก่น ครั้งที่ 62 [ คลิกดูรายละเอียด ]
<<< แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
        มัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา2555  [ คลิกดูรายละเอียด ]
<<< การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
       
ขอนแก่น   [ คลิกดูรายละเอียด ]

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 04:43 น.